Проекти за научни панаири за птиците

Ентусиастите на младите птици могат лесно да следват образователни доклади и проекти за своите пернати приятели. Има широк спектър от научноизследователски панаирни проекти за птици, подходящи за различни степени и научни дисциплини, а млад орнитолог лесно би могъл да прояви интерес към научната си кариера, породена от творчески и предизвикателен проект.

Преди да започнете проект, прегледайте указанията за училищните и областните научни панаири, за да сте сигурни, че проектът, свързан с птици, е приемлив. Винаги получавайте одобрение на проекта от наблюдаващи учители, ако е необходимо, и бъдете наясно с текущите срокове и срокове за участие в проекти в различни конкурси.

Проекти Съображения

Колкото и да е ентусиазиран ученикът за птиците, този интерес може да намалее, ако проектът не бъде избран внимателно. Когато избирате проект, свързан с птици, имайте предвид:

 • Степен на степен: Изберете проект, подходящ за нивото на ученика и вида на науката, която ги интересува. Докато един проект трябва да разшири техните умения, той не трябва да е напълно извън техните възможности.
 • Тип проект: В зависимост от степента на проекта, проектите може да се нуждаят от фокус върху изследване, наблюдение или анализ на данни или може да се нуждаят от по-силен експериментален или хипотезен компонент, за да бъдат приемливи.
 • Време: Времето, необходимо за завършване на проекта и годишният график, са от решаващо значение за проекти, свързани с птици. Изследването на промените в населението например може да отнеме няколко месеца, докато миграционните изследвания трябва да се правят само през пролетта или есента.
 • Консумативи: Разходите за доставка и всяко необходимо оборудване или външна помощ, като например посещение на рехабилитатор на птици или участие в мероприятия за обръщане на птици, трябва да се вземат предвид колко постижим е проектът.
 • Безопасност на птиците: Безопасността на птиците винаги трябва да бъде на първо място. Не бива да се прави вреда на живите животни чрез експеримента и закони като Закона за миграционните птици трябва винаги да се спазват.

Проекти за начално училище (клас K-5)

Проектите за научни панаири за млади студенти обикновено се основават на доклади и включват изостряне на основните изследователски умения. Това лесно може да стане чрез проекти, свързани с птици като:

 • Доклади за видовете: Изследвайте държавна птица, уникален вид или застрашена птица и създайте задълбочен доклад, включващ снимки, видео или лични наблюдения.
 • Видове птици: Сравнете видовете птици и как се различават по размер, форма и поведение, като също така отбелязвате как са еднакви и какво прави всяка една от тях птица.
 • Цветове на хранилката: Използвайте един и същ тип фидер в различни цветове, за да определите дали цветът играе роля в това как птиците използват хранилката. Следете нивата на семената, за да видите кой цвят е по-популярен за гладните птици.
 • Предпочитания за семената: Предлагайте различни храни в хранилките в задния двор и отбележете кои семена и други храни са най-популярни при кои птици.
 • Праисторически птици: Създайте доклад за пернатите динозаври и други праисторически птици, изучавайки как се развиват птиците и какви прилики съвременните птици споделят с изчезналите си предци.
 • Заплахи за птиците: Изследване на различните заплахи, с които се сблъскват птиците, и как тези заплахи се отразяват на популациите на птиците, с предложения как да се помогне на птиците и да се насърчи опазването на птиците.

Проекти за прогимназиални или средни училища (6-9 клас)

На високото ниво на младежите научните панаирни проекти трябва да имат някои експериментални компоненти, показващи практически изследвания. За проекти, свързани с птици, страхотни идеи за ученици от средното училище включват:

 • Концентрации на нектар на колибри: Направете нектар на колибри с различни концентрации на захар, след което запишете кои концентрации са най-популярни.
 • Цветове за нектар на колибри: Използвайте естествено хранително оцветяване, за да създадете дъга от нектари, и предлагайте всеки от тях в ясна хранилка. Запишете кои цветове са най-популярни.
 • Дисекция на пелети: Разсечете няколко пелети на сова и анализирайте тяхното съдържание, за да определите кои храни предпочитат совите и какъв диапазон на плячка поемат.
 • Форми на Бил: Проучете различни форми на сметки и ги сравнете с диетите за птици. След това предлагайте различни храни на хранилки и запишете кои птици посещават често и каква е формата им.
 • Възпиращи птици: Изпробвайте различни начини да държите птиците извън градината или далеч от хранилка, като например обезкуражаващи птици-хулигани, и предлагайте решения за най-ефективните възпиращи средства.
 • Разнообразие на птици: Посетете различни местообитания и запишете броя и видовете птици през различните сезони, анализирайки как местообитанието и сезонът влияят на популациите и разнообразието.
 • Инвазивна дива природа: Проучете инвазивни птици или инвазивни хищници, като диви котки и как те засягат местните видове, обсъждайки какво може да се направи за възпиране на тези нежелани натрапници.
 • Задворни местообитания: Създайте подходящ за птиците пейзаж, за да привлечете един тип птици. Като алтернатива, използвайте общи удобни за птиците техники и запишете промените в разнообразието от птици в задния двор.

Гимназиални проекти (10-12 клас)

Учениците от гимназията трябва да избират проекти с задълбочени експерименти или силно аналитични изследвания и анализи. Колкото по-детайлен е проектът, толкова по-впечатляващ ще бъде той за съдиите, както и служителите за набиране на колежи. Проекти, свързани с птиците, подходящи за научни панаири в средните училища включват:

 • Физика на полета: Проучете как птиците летят и използвайте видеоклипове с бавно движение, за да анализирате движенията на крилото и промените в стойката, свързвайки тези наблюдения с физиката и инженерните принципи.
 • Промени в популацията: Записвайте сезонните промени в популацията на птиците и провеждайте теренни проучвания, за да покажете местни колебания, с анализ на дългосрочните тенденции в популацията.
 • Гнездови камери: Създайте гнездова камера, за да наблюдавате местно гнездо, или използвайте онлайн гнездови камери, за да сравните навиците на гнездене на различни видове птици или едни и същи видове в различни райони.
 • Превръщане на птици: Участвайте в сесиите за свиване на птици и използвайте събраните данни, за да докладвате за физиологията на птиците и други характеристики.
 • Рехабилитация на птици: Доброволец с рехабилитатор на птици и научете за грижите за ранени птици, използвайки този опит за генериране на идеи за по-ефективно опазване на птиците.
 • Бактерии за птици : Проучете растежа на водорасли или бактерии в различни птичи бани и създайте по-ефективни начини за почистване и стерилизиране на птичи вани, за да се сведе до минимум болестите или насекомите.
 • Роботизиран полет: Използвайте механика за птици, като модел на полет и форма на крилото, за да създадете роботизирана птица или подобен на птица проект, който демонстрира по-ефективен полет.

Без значение на каква степен може да е студент или само как се интересуват от птици, те могат да създадат награден научен панаирен проект, за да споделят любовта си към птиците и да задълбочат интереса си към орнитологията.